Uppgradera med AI + ChatGPT - för ledare

Du har inte råd att ignorera AI

 

Boka workshop 9 oktober 9.00 - 12.00

Få en kickstart med AI

I dagens snabbt föränderliga tekniska landskap är det viktigt för ledare i alla branscher att förstå och utnyttja potentialen hos artificiell intelligens (AI).

"Uppgradera med AI för ledare" är en oumbärlig kurs som förser chefer, ledare och beslutsfattare med den kunskap och de insikter de behöver för att navigera i AI-revolutionen med tillförsikt.

Den här kursen erbjuder en omfattande men ändå lättillgänglig genomgång av AI-koncept, verktyg och tillämpningar samt hur man leder sin verksamhet, sitt team och sig själv i AI-eran. 

Oavsett om du är en erfaren chef som vill utnyttja AI för att driva affärstillväxt eller en nyfiken ledare som vill förstå AI, är det här kursen för dig. 

Häng med

Undersökning från Juni 2023 visar att det är fler män än kvinnor som använder sig av Chat GPT, och i storstäderna är manmer benägna att använda verktyget än på landsbygden.

Kritiska färdigheter

Förståelse för AI är inte längre en "nice-to-have" utan en "need-to-have" för moderna ledare. Det är en kritisk färdighet för att navigera i en alltmer komplex och snabbföränderlig affärslandskap.

Enkelt och pedagogiskt

 

Kursen gör det enkelt att hänga med och gå från att vara oinsatt till att vara nyfiken på AI. Ur rädsla kommer inga bra beslut. 

Användningsområden

 • Automatisering av Rutinuppgifter: Förklaring av hur ChatGPT kan automatisera svar på vanliga frågor inom HR, kundservice och mer.

 • Rapportgenerering: Diskussion om hur AI kan generera rapporter och analyser, vilket sparar tid och resurser.

 • Beslutsstöd: Hur generativ AI kan användas för att sammanställa data och ge rekommendationer i beslutsprocesser.

 • Kommunikationsstöd: Användning av ChatGPT för att förbättra intern och extern kommunikation, exempelvis genom att generera mejl och presentationer.

 • Innovationsstöd: Presentation av hur AI kan användas för att brainstorma idéer, identifiera möjligheter och flagga för risker.

 • Kundinteraktion: Användning av AI i kundservice för att skapa mer personliga och effektiva kundupplevelser.

 • Teambyggande och Kultur: Diskussion om hur AI-verktyg kan bidra till att skapa och upprätthålla en företagskultur.

 • Etiska överväganden: Kort genomgång av de etiska aspekterna och utmaningarna med att använda AI i ledarskap.

Målgrupp

 • Chefer och Ledare i alla  sektorer tex tillverkning, hälsovård, och teknik.
 • Strategiska beslutsfattare, styrelsemedlemmar som vill förstå och implementera AI i deras verksamhet.

Innehåll

 • Introduktion till generativ AI och ChatGPT.
 • Praktiska användningsområden i ledarskap.
 • Hands-on erfarenheter och etiska överväganden.
 •  

Deltagare får med sig

 • Praktiska färdigheter i användning av olika generativ AI-verktyg.
 • Verktyg och metoder för effektivare ledarskap och beslutsfattande.
 • Arbetsbok i pdf-format med exempel och mallar för just de arbetsuppgifter du har som ledare.
 • Tillgång till inspelning i 30 dagar efter utbildningstillfälle.

Viktigare än någonsin att förstå AI

 1. Konkurrenskraft: AI är en nyckelfaktor i modern affärsutveckling. Förståelse för teknologin ger en konkurrensfördel.

 2. Innovationsförmåga: AI erbjuder nya sätt att lösa problem och generera idéer, vilket är viktigt för att hålla sig innovativ och relevant.

 3. Effektivitet: AI kan automatisera och förbättra många arbetsprocesser, vilket frigör tid och resurser för strategiskt arbete.

 4. Datainsikt: AI kan hantera och analysera stora datamängder för bättre beslutsfattande, vilket är viktigt i en datastyrd värld.

 5. Anpassningsförmåga: Teknologin utvecklas snabbt. Förståelse för AI gör det enklare att anpassa sig till förändringar och implementera nya verktyg effektivt.

 6. Etiska och Samhälleliga Aspekter: AI har potential att påverka arbete och samhälle på djupgående sätt. En förståelse är nödvändig för att navigera etiska frågor.

 7. Tillväxt och Skalbarhet: AI-teknologier kan snabbt skalas upp, vilket är viktigt för företag som siktar på snabb tillväxt eller global expansion.

*/